Ganesh Chaturthi 2019, also known as Vinayaka Chaturthi or Vinayaka Chavithi is a Hindu festival celebrating the birth of Ganesha. ...